اسپاتیفای طی هفته اخیر قابلیت جدیدی به آپ خود اضافه کرد به نام Group session این قابلیت به کاربران اسپاتیفای اجازه میدهد که همزمان به یک موزیک گوش بدهند و هر فرد دسترسی دارد که موزیک را عوض کند یا حتی آن را قطع کند. 

یکی از اهدافی که اسپاتیفای این قابلیت فوق العاده را افزوده،سرگرم نگه داشتن مردم در روز های سخته قرنطینه است.

ویژگی Group session فقط برای کاربران Premium در دسترس میباشد و از حداکثر ۱۰۰ کاربر پشتیبانی میکند.

البته خوبه که به این نکته هم توجه داشته باشیم که این ویژگی قبل ها در این اپلیکیشن به صورت کمی محدود تر وجود داشته است.